East Coast Conference Baseball Regular Season Champions

 

 Year  Regular Season Champion     
 2019  LIU Post
 2018  St. Thomas Aquinas, Molloy
 2017  St. Thomas Aquinas
 2016  St. Thomas Aquinas
 2015  Bridgeport, Dowling
 2014  Dowling
 2013  St. Thomas Aquinas
 2012       St. Thomas Aquinas
 2011  Molloy
 2010  C.W. Post
 2009  Adelphi
 2008  Dowling, New Haven, St. Thomas Aquinas   
 2007  Adelphi
 2006  New Haven
 2005  Dowling
 2004  Dowling
 2003  Dowling
 2002  Concordia
 2001  Concordia
 2000  Saint Rose, Adelphi
 1999  Adelphi
 1998  Queens
 1997  Queens
 1996  Adelphi
 1995  Saint Rose, Philadelphia
 1994  Adelphi
 1993  Adelphi
 1992  Saint Rose
 1991  Adelphi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Denotes undefeated regular season